MTABs säkerhetslager för konst
Tredjepartslogistik 3pl
Högsäkerhetslager för konst
Lagertjenester
Konstlager i Bromma

cnn mexico earthquake Sikkerhetslager og lagertjenester

Storage & warehousing

sprengningssertifikat klasse b Det er forskjell på å lagre og forvalte. Derfor ber du oss om å forvalte dine gjenstander, når du krever klimatilpassede lokaler med konstant regulert temperatur og luftfuktighet, samt klasse 3 sikkerhetslager et høysikkerhetslager som overvåkes hele døgnet.

rival seksjon brødrene jatog Størrelse og antall er det du som bestemmer. Vi gir deg Norges sikreste sikkerhetslager.

Fine art

whisky no 9 Våre kunstlagre er laget for å oppfylle dine krav til klima, miljø og sikkerhet. I tillegg til lagertjenester, løser vi også oppgaver som beskyttelsesemballering, fotografering, katalogisering, tilstandsrapport, konservatortjenester og forsikringshåndtering.

High tech

amerikansk fotballag i nfl Trenger du hjelp med forhåndskonfigurering før leveranse eller kanskje sertifisert rengjrøing med dokumentasjon av ditt tekniske apparatur, har vi mer en 27 000 m2 lagerplass og kvalifisert personale i hele Norden tilgjengelig.