kreolsk mat oppskrifter med kylling Informasjon om drivstofftillegget

gudsbegrep i hinduismen Transportprisen revideres hver måned med et spesielt drivstofftillegg. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige prisen for diesel per måned. Vi benytter SCBs kontrollerte indekstall for diesel «K92SÅ0900» for å avgjøre gjeldende drivstofftillegg. MTAB justerer drivstofftillegget en gang i måneden, og det baserer seg på indekstallet to måneder før gjeldende måned. For eksempel beregnes drivstofftillegget for mai fra mars-indeksen. Drivstofftilleggets prosentsatser og intervaller i tabellen blir justert hvert år.

Drivstofftillegget

  • 2018-05: 11,09 %
  • 2018-04: 10,20 %
  • 2018-03: 9,78 %